Smartwheels.se villkor


1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via
www.smartwheels.se (’Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Smartwheels.se, (”Smartwheels”). Utförliga
kontaktuppgifter och övrig information om Smartwheels framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för
Kund som är konsument och som gör beställningar via hemsidan, telefon eller e-post.

1.2 Smartwheels reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i
produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från
leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Smartwheels har rätt
att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har
angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Smartwheels naturligtvis att meddela Kunden om detta
och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Smartwheels fortsätter med beställningen. Alla
bilder på Hemsidan är illustrationer. Därför kan det skilja i varans exakta utseende eller färgnyans. Smartwheels
ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.3 Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Smartwheels. Informationen är skyddad genom bland annat
immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder
och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas
utan skriftligt godkännande från Smartwheels.


2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren
förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om
personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Smartwheels bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit
orderbekräftelse från Smartwheels per e-post. Smartwheels uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse
för eventuella kontakter med Smartwheelss kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den
bekräftats av Smartwheels. Om beställningen återkallas så kommer Smartwheels att återbetala alla eventuella
betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

2.3 För att kunna beställa på Hemsidan måste Kunden ha fyllt 15 år. Smartwheels accepterar, enligt svensk lag,
inte kreditköp till personer under 18 år. Smartwheels förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en
Kunds beställning, exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har
betalningsanmärkningar).

2.4 Företag beställer enklast genom att mejla in beställningen till info@smartwheels.se. I mejlet anger ni Org.nr ,
Er referens, Fakturaadress, Leveransadress, Produktnamn, Antal, E-mejl och Telefonnummer.


3. Kunduppgifter mm.

3.1 De person- och kontaktuppgifter du lämnar till oss i samband med köp eller annan kontakt hanteras med
största respekt och i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL). När du lägger en beställning hos oss
godkänner du att vi använder och lagrar dina uppgifter i våra datasystem för att kunna fullfölja våra åtaganden
gentemot dig. Det handlar t.ex. om att kunna leverera dina varor, leveransavisera men också om att informera dig
om nyheter och erbjudanden.


4. Betalningsvillkor

4.1 Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är
inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den
mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Hemsidan. Smartwheels har rätt att ta betalt av Kunden redan i
samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts
av Smartwheels. Smartwheels förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt
om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella
begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.
Betalningsvillkor finns angivna i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angivna i
kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

4.4 Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt
personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är
registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Samtliga fakturor är av Smartwheels överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att
personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på
kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad
betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid
utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. När man betalar via faktura tillkommer alltid 35 SEK i
administrationskostnad av ärendet.

4.5 Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna
delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan
alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna
lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i
så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 SEK, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 SEK,
aviavgift 35 SEK: 10,68 %.

Svea Webpays fullständiga villkor för konto och delbetalning hittar du på följande länkar:

http://webpay.svea.com/PageFiles/16287/Allm.villkor_Konto_KK201602-.pdf
http://webpay.svea.com/PageFiles/16287/Kontovillkor_K201508.pdf
http://webpay.svea.com/PageFiles/16287/SEKKI_SWP_201510.pdf

4.6 Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea
Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS- certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa,
MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure
Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken
för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på
ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

4.7 Hos oss skall du alltid känna dig trygg med ditt köp. Skulle du mot förmodan hitta en identisk produkt billigare
hos en annan svensk återförsäljare med F-skatt, inom 14 dagar från köpdatumet, betalar vi tillbaka
mellanskillnaden på produkten. Observera att prisgarantin mot andra återförsäljare gäller webbshop mot
webbshop, och inte mot fysiskt butik.

•   Prisgarantin gäller i 14 dagar från köpdatumet
•   Prisgarantin gäller enbart om varan går att köpa i webbshop där kunden hittat priset, dvs den får inte vara slut i lager
•   Det måste vara exakt samma vara, dvs samma färg, storlek, utförande, årsmodell och antal i förpackning
•   Prisgarantin gäller inte mot lokala kampanjer som är tidsbestämda


5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Smartwheels kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad
som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så
länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Smartwheels i samband med kampanjen.
Smartwheels förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller
återkallande av en kampanj gäller de normala Villkoren utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på
Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. Leveransvillkor

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat
särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30
arbetsdagar räknat från det att Smartwheels skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella
varusidan på Hemsidan. Vid leveransförsening meddelar Smartwheels dig detta och fortsätter bevaka
beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på
dig som Kund har du rätt att häva köpet endast om problemet är på grund av Smartwheels och inte av logistikföretaget.
Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av logistikföretagen.

6.3 Om leveransförseningar eller avvikelser uppstår utifrån vad som angivits i din orderbekräftelse så meddelar vi
dig om detta snarast möjligt efter det att förseningen kommit oss tillkänna. Vi förbehåller oss rätten att friskriva
oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.

6.4 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt
hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och
när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via
telefon-samtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Smartwheels rätt att debitera Kunden en avgift
på 299 SEK. Innan denna avgift är betald kan Kunden tyvärr ej beställa nya varor.
Vid hemleverans ska alltid Kundens legitimation kunna uppvisas. Om Kunden ej kan närvara vid leverans
behöver personen som mottar leveransen kunna visa Kundens legitimation. Om Kunden uteblir vid
överenskommen tid för leverans har Smartwheels rätt att debitera Kunden en avgift på 495 SEK.


7. Returvillkor och Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Hemsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande
konsumentskyddslagstiftning från det datum Kunden mottagit varan.

7.2 Ångerrätten gäller inte för varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som
på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

7.3 Om varan har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten
att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering
(exempelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden ALLTID, innan ångerfristen löpt ut och innan Kunden skickar tillbaka
sin vara, kontakta Smartwheels kundtjänst via mejl info@smartwheels.se för instruktioner om hur Kunden
returnerar varan.

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden ingen returfrakt (för leveranser inom Sverige) förutsatt att varan
är oanvänd, i samma skick som det skickades och i originalförpackning med samtliga etiketter och märkningar
kvar. I annat fall debiteras Kunden en fraktkostnad om 195 SEK för returfrakten. För kunder utanför Sverige utgår
en returfraktkostnad. Returer ska göras till Smartwheels enligt de metoder och anvisningar som anges av
kundtjänst.

7.6 Efter kontakt med Smartwheels kundtjänst och att kriterierna uppfyllts tillhandahåller vi en förbetald
returfraktsedel. Faktura/följesedel skall alltid bifogas vid ångerrätt.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Smartwheels tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive
eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande
leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som
Smartwheels erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska
återbetalas har Smartwheels rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans
ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större
utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8 Vid godkänd retur, betalar Smartwheels snarast tillbaka fullständigt belopp (ej inkluderat fakturaavgift),
dock senast inom 14 dagar från och med det datum Smartwheels tog emot en godkänd retur. Återbetalningen
kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, om ingen annan överenskommelse
eller att hinder uppstår för en sådan återbetalning. Vid återbetalning ber Smartwheels om överseende på att
det ofta uppstår en viss handläggningstid innan en återbetalning är utsänd. Om minst 14 arbetsdagar har
passerat och Kunden fortfarande inte har fått en återbetalning, kontakta Smartwheels kundtjänst på
info@smartwheels.se.


8. Särskilda villkor och användning

8.1 Vid användning av din Smartwheels på felaktigt sätt såsom att belasta den känsliga leden mitt på din
Smartwheels täcks inte detta in av garantin. Vid för tung belastning  på din Smartwheels kan denna brytas i
både svetsfogar och i själva stommen.

8.2 Din Smartwheels skall hanteras varsamt och utövning av trick och dylikt får ej förekomma om detta skall
täckas av garantin.

8.3 Om vi vid reklamation undersöker din Smartwheels och tydligt kan se på både ut- och insidan att denna inte
behandlats med aktsamhet, täcks heller inte detta av garantin.


9. Garanti och reklamation

9.1 Smartwheels säljer alla produkter via Hemsidan med 1 års garanti. Garanti för varor täcker endast
ursprungliga fabrikationsfel som t.ex. fel på batteri, kretskort och motor och därmed inte fel som uppstår vid eller
efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan
konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som
önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Smartwheels kundtjänst så snart som möjligt efter att felet
upptäckts. Kunden skickar video eller bild (med angiven ordernr) som visar problemet till kundservice 073-598 59 81.
Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.

9.3 Smartwheels står för returfrakten för godkända reklamationer. I annat fall debiteras Kunden en fraktkostnad
om 195 SEK för returfrakten. För kunder utanför Sverige utgår en returfraktkostnad. Om skadan ej täcks av
garantin skall kunden själv stå för kostnaden. Detta kommer att debiteras kunden innan återsändande av produkt, 499 SEK.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Smartwheels i första hand att skicka varan till
leverantör för lagning. Hanteringstiden för en service kan ta upp till 8 veckor beroende på vad som upptäcks i felsökningen.
Om detta inte löser sig så har Smartwheels rätt att försöka fixa problemet två gånger till. Om problemet inte går att fixas så
kompenseras Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Smartwheels strävar efter att detta ska ske
inom 14 dagar från det att Smartwheels mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art.
Smartwheels förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande
konsumentskyddslagstiftning. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde,
om ingen annan överenskommelse eller att hinder uppstår för en sådan återbetalning. Om minst 14 arbetsdagar har
passerat och Kunden fortfarande inte har fått en återbetalning, kontakta Smartwheels kundtjänst på info@smartwheels.se.

9.5 Eventuella transportskador måste reklameras direkt vid mottagandet av varan till utlämnaren (Posten eller
transportbolaget) och inom två dagar till oss. Utifrån synliga skador är att betrakta som transportskador. Syna
därför alltid varan noga när du tar emot den. Observera att det måste vara noterat på fraktsedeln eller
handscannern och att du måste spara emballaget så att detta kan besiktigas när ärendet undersöks.

9.6 Om du fått ett objektet utmärkt som en gåva (eller motsvarande) från oss kan vi endast erbjuda byte mot
samma vara vid en eventuell reklamation.


10. Force Majeure

10.1 Smartwheels ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Smartwheels inte kunnat råda
över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad
myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel
eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter
ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Smartwheels Kunden dels i början och dels i slutet av tiden
för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än tre månader har både Kunden och Smartwheels
rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11.
Tvister

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Smartwheels kundtjänst. Vid eventuell
tvist följer Smartwheels beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra
europeiska länder.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och
avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Org nr: 556529-9442

EveryDrop Filter 1 reduces 24 contaminants, including pharmaceuticals, waterborne parasites, lead, pesticides, asbestos and industrial chemicals (NSF certified). Certified to fit these leading refrigerator brands: Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air and Amana. Used in side-by-side, top freezer and bottom freezer refrigerators. In the side-by-side refrigerator, the filter compartment is in the top right corner, or in the bottom left grille. In the bottom freezer refrigerator, it’s in the bottom left grille. For the top freezer units, it is in the middle of the refrigerator. Replace filter every 6 months or 200 gallons to maximize contaminant reduction.W10295370 Replaced model w10295370a
Enjoy fresh, filtered water and ice from your refrigerator w10295370a Filter 1 is certified by NSF to reduce 24 contaminants – including pharmaceuticals, pesticides, waterborne parasites, lead, asbestos, and industrial chemicals in addition to providing great tasting water by reducing the presence of chlorine
Each filter provides 200 gallons of filtered water and should be changed every 6 months to ensure proper contaminant removal and flow rate
Reduces 24 contaminants
NSF certified to reduce the most contaminants